Сдружени информирани потребители - СИПО, United informed consumers - SIPO